BAKGRUND

 

 

Turning Tables är en internationell och ideell organisation som grundades 2009 av dansken Martin Fernando Jakobsen. I partnerskap med olika organisationer har Turning Tables skapat så kallade "Turntable labb" (musik och filmredigerings-studios) i länder som tex Tunisien, Jordanien, Burma och Kenya, med målet att stärka marginaliserade ungdomar genom musik- och filmproduktion. 

 

21457633_712640242256512_4770152774984649430_o.jpg

Turning Tables Sweden etablerades i Sverige under 2016. Under våren 2017 arbetade vi med att bygga om en container till en mobil musik- och filmstudio. Parallellt med detta arbetade vi med att planera vår första workshop; genom att inleda samarbeten med kommuner, lokala föreningar och ungdomsgårdar, rekrytera film- och musikinstruktörer, samt skapa samarbeten med organisationer och företag. Hösten 2017 började vår första film- och musikworkshop i Fornhöjden, Södertälje, som bedrevs både i containerstudion och i den lokala fritidsgårdens lokaler.

Majoriteten av deltagarna i Fornhöjden hade obefintlig erfarenhet av den teknik och kontext vi erbjöd, dvs, de hade aldrig stått framför en mikrofon eller hållit en systemkamera tidigare. Vi imponerades av hur snabbt de lärde sig att hantera tekniken och, som slut-eventet visade, flera talanger flöt till ytan. Vi hjälpte dem att gå från skissade låttexter och spontana videointervjuer till att uppträda på scen och visa en tio minuter lång dokumentärfilm om Fornhöjden, för en lokal publik.

 

Turning Tables Sweden verkar självständigt, men är en del av det globala nätverk som organisationen består av. Vi uppmuntrar och främjar samarbeten mellan workshopdeltagare i olika länder och skapar möjligheter för dem att ses på olika festivaler, etc, runt om i världen.

 

 

MÅL/SYFTE

Vårt mål är att med stöd av professionella mentorer, och genom workshops i teknik och kreativa processer, ge deltagarna möjlighet att producera ljud och bild som kan stärka självkänslan, utöka det personliga nätverket och erbjuda ett stabilt, kreativt och positivt sammanhang att verka i lokalt. 

 

Turning Tables mål inkluderar:

  • att uppmuntra ungdomar att kommunicera vad de tycker och tänker om sin sociala situation.

  • att inkludera de ungdomar som i regel hamnar utanför organiserade aktiviteter.

  • att främja jämnställdhet.

  • ge kunskap och verktyg i kreativa uttrycksmedel för att främja yttrandefrihet.

  • hjälpa till att sprida medverkande ungdomars verk.

  • stödja och uppmuntra samarbete mellan film och musik.

  • stödja och uppmuntra utbyte och samarbete mellan olika områden och grupperingar.

  • främja integration genom kulturutbyte.