Ungdomar höjer sina röster genom musik och film.

 

 

Vi stärker åsidosatta ungdomar i Sverige genom att erbjuda en plattform för att uttrycka hopp, frustration och drömmar genom film och musik. Turning Tables bygger kreativa rum som uppmuntrar individens visionära utveckling och kompetens.